MicroLab @ SKLSGB, SWU

Microbiology Laboratory, State Key Laboratory of Silkworm Genome Biology, Southwest University

Prof. Zeyang ZHOU

Dr. Ze-Yang ZHOU
周泽扬, 博士, 教授, 博士生导师, 团队学术带头人
Ze-Yang ZHOU, Ph.D.
Academic Leader
Professor, Vice Director of Academic Board, State Key Laboratory of Silkworm Genome Biology, Southwest University.
Professor, Institute of Sericulture and Systems Biology, Southwest University.
Professor, Chongqing Normal University.
Email: zyzhou{at}swu.edu.cn

EDUCATION:

 • Ph.D. Applied Microbiology, Osaka University, Japan. 1993.
 • M.S. Genetic Engineering, Shinshu University, Japan. 1990.
 • B.Sc. Sericulture Sciences, Southwest Agricultural College, Chongqing, China. 1981.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

 • 1999- Professor, Southwest University, China.
 • 1995-1998: Associate Professor, Southwest University, China.
 • 1999-2004: Vice President of Southwest University, China.
 • 1981-1986: Assistant Professor, Department of Sericulture, Southwest Agricultural University, China.

PUBLICATIONS:

2017

 • Bing Han, Valérie Polonais, Tatsuki Sugi, Rama Yakubu, Peter M. Takvorian, Ann Cali, Keith Maier, Mengxian Long, Matthew Levy, Herbert B. Tanowitz, Guoqing Pan, Frédéric Delbac, Zeyang Zhou*, Louis M. Weiss*. The role of microsporidian polar tube protein 4 (PTP4) in host cell infection. PLoS Pathog. 2017, 13(4): e1006341. doi: 10.1371/journal.ppat.1006341. [PubMed]
 • Tian Li, Guo-Qing Pan, Charles R. Vossbrinck, Jin-Shan Xu, Chun-Feng Li, Jie Chen, Meng-Xian Long, Ming Yang, Xiao-Fei Xu, Chen Xu, Bettina A. Debrunner-Vossbrinck5, Ze-Yang Zhou. SilkPathDB: a comprehensive resource for the study of silkworm pathogens. Database. 2017, Accepted.

2016

 • Yang D, Pan L, Peng P, Dang X, Li C, Li T, Long M, Chen J, Wu Y, Du H, Luo B, Song Y, Tian R, Luo J, Zhou Z, Pan G. Interaction between SWP9 and PTPs of the microsporidian Nosema bombycis and SWP9 as a scaffolding protein contributes to the polar tube tethering to spore wall. Infect Immun. 2016. pii: IAI.00872-16. doi: 10.1128/IAI.00872-16. [Epub ahead of print] [PubMed]
 • Xu J, He Q, Ma Z, Li T, Zhang X, Debrunner-Vossbrinck BA, Zhou Z, Vossbrinck CR. The Genome of Nosema sp. Isolate YNPr: A Comparative Analysis of Genome Evolution within the Nosema/Vairimorpha Clade. PLoS One. 2016, 11(9):e0162336. doi: 10.1371/journal.pone.0162336. [PubMed]
 • Bing Han, Kang Zhou, Zhihong Li, Bin Sun, Qi Ni, Xianzhi Meng, Guoqing Pan, Chunfeng Li, Mengxian Long, Tian Li, Congzhao Zhou, Weifang Li, Zeyang Zhou. Characterization of the First Fungal Glycosyl Hydrolase Family 19 Chitinase (NbchiA) from Nosema bombycis (Nb). J Eukaryot Microbiol. 2016 Jan-Feb;63(1):37-45. doi: 10.1111/jeu.12246. [PubMed]
 • Huihui Du, Rendong Fang, Tingting Pan, Tian Li, Nengzhang Li, Qiang He, Rui Wu, Yuanyi Peng, Zeyang Zhou. Comparative genomics analysis of two different virulent bovine Pasteurella multocida isolates. International Journal of Genomics. 2016(2016), accepted. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4512493. [Link]
 • Huihui Du, Chenlu Wu,Chunming Li, Rendong Fang,Jianwei Ma,Jiale Ji, Zhihong Li,Nengzhang Li,Yuanyi Peng, Zeyang Zhou. Two novel cross-protective antigens for bovine Pasteurella multocida. Molecular Medicine Reports. 2016, accepted.
 • Huang K, Li CF, Wu J, Wei JH, Zou Y, Han MJ, Zhou ZY. Enhancer activity of Helitron in sericin-1 gene promoter from Bombyx mori. Insect Sci. 2016, 23(3):396-405. doi: 10.1111/1744-7917.12347. [PubMed]

2015

 • Li Y, Tao M, Ma F, Pan G, Zhou Z, Wu Z. A monoclonal antibody that tracks endospore formation in the microsporidium Nosema bombycis. PLoS One. 2015, 10(3): e0121884.
 • Xie J, Strobel GA, Feng T, Ren H, Mends MT, Zhou Z, Geary B. An endophytic Coniochaeta velutina producing broad spectrum antimycotics. J Microbiol. 2015, 53(6): 390–397.
 • Zhao W, Hao Y, Wang L, Zhou Z, Li Z. Development of a strategy for the identification of surface proteins in the pathogenic microsporidian Nosema bombycis. Parasitology. 2015, 142(07): 1-14.
 • He Q, Ma Z, Dang X, Xu J, Zhou Z. Identification, Diversity and Evolution of MITEs in the Genomes of Microsporidian Nosema Parasites. PLoS One. 2015, 10(4): e0123170.
 • Yang D, Pan G, Dang X, Shi Y, Li C, Peng P, Luo B, Bian M, Song Y, Ma C, Chen J, Ma Z, Geng L, Li Z, Tian R, Wei C, Zhou Z. Interaction and assembly of two novel proteins in the spore wall of the microsporidian species Nosema bombycis and their roles in adherence to and infection of host cells. Infect Immun. 2015, 83(4): 1715-1731.
 • Wang Ling, He Chengmin, Dang Xiaoqun, Xu Jinshan, Zhou Zeyang. Identification,Evolutionary and Transcriptional Activity Analyses of a Dicer-like Gene in Microsporidium Nosema bombycis. Science of Sericulture. 2015,41(1): 0064-0071. (In Chinese)
 • ZHANG Suzhen, XU Jinshan, MA Zhengang, ZHOU Zeyang. stablishment and Application of a Method Suitable for Extracting Midgut Total Proteins from Honeybe Apis melifera ligustica. J Chongqing Normal University (Natural Science). 2015, 32(4): 49-53. (In Chinese)
 • Han B , Zhou K, Li Z, Sun B, Ni Q, Meng X, Pan G, Li C, Long M, Li T, Zhou C, Li W, Zhou Z Characterization of the First Fungal Glycosyl Hydrolase Family 19 Chitinase (NbchiA) from Nosema bombycis (Nb). J Eukaryot Microbiol. 2015, doi: 10.1111/jeu.12246. [Epub ahead of print]
 • Liu T, Xu J, Luo B, Chen J, Li Z, Li T, Pan G, Li X, Zhou Z. Nosema sp. PM-1, a new isolate of microsporidian from infected Papilio machaon Linnaeus, based on ultrastructure and molecular identification. Acta Parasitol. 2015, 60(2): 330-336.
 • Wang Y, Dang X, Luo B, Li C, Long M, Li T, Li Z, Pan G, Zhou Z. Characterization of a novel otubain-like protease with deubiquitination activity from Nosema bombycis (Microsporidia). Parasitol Res. 2015. [Epub ahead of print]
 • He Q, Liu SL, Ma ZG, Zhang YY, Vossbrinck CR, Xu JS, Zhou ZY. Comparative genomics of three geographical strains reveals genetic diversity in Antheraea pernyi nucleopolyhedroviruses. Acta Entomol Sinica. 2015, 58(5):535-54.

2014

 • Wang Y, Dang X, Ma Q, Liu F, Pan G, Li T, Zhou Z.Characterization of a novel spore wall protein NbSWP16 with proline-rich tandem repeats from Nosema bombycis (microsporidia). Parasitology. 2014, 3:1-9. [PubMed]
 • Xiang H, Zhang R, De Koeyer D, Pan G, Li T, Liu T, Zhou Z. New evidence on the relationship between Microsporidia and Fungi: a genome-wide analysis by DarkHorse software. Can J Microbiol. 2014 Jul 14:1-12. [PubMed]
 • Bo Luo, Handeng Liu, Guoqing Pan, Tian Li, Zeng Li, Xiaoqun Dang, Tie Liu, Zeyang Zhou. Morphological and molecular studies of Vairimorpha necatrix BM, a new strain of the microsporidium V. necatrix (microsporidia, burenellidae) recorded in the silkworm, Bombyx mori. Exp Parasitol. 2014, pii: S0014-4894(14)00115-5. doi: 10.1016/j.exppara.2014.05.001. [PubMed]
 • LIU Tie, XU Jin⁃Shan, LI Tian, PAN Guo⁃Qing, HE Qiang, LI Xue⁃Ya, ZHOU Ze⁃Yang. Identification and Phylogenetic Analysis of MITE Transposons in a Microsporidia Isolate from Papilio machaon Linnaeus. Science of Sericulture. 2014, 40(1): 0052-0058. (In Chinese)

2013

 • Zhengang Ma, Chunfeng Li, Guoqing Pan, Zhihong Li, Bing Han, Jinshan Xu, Xiqian Lan, Jie Chen, Donglin Yang, Quanmei Chen, Qi Sang, Xiaocun Ji, Tian Li, Mengxian Long, Zeyang Zhou. Genome-wide transcriptional response of silkworm (Bombyx mori) to infection by the microsporidian Nosema bombycis. PloS ONE. 2013, 8(12): e84137. [PubMed]
 • Chen J, Geng L, Long M, Li T, Li Z, Yang D, Ma C, Wu H, Ma Z, Li C, Pan G, Zhou Z. Identification of a novel chitin-binding spore wall protein (NbSWP12) with a BAR-2 domain from Nosema bombycis (microsporidia). Parasitology. 2013, 140(11): 1394-402. [PubMed]
 • Yang D, Dang X, Tian R, Long M, Li C, Li T, Chen J, Li Z, Pan G, Zhou Z. Development of an approach to analyze the interaction between Nosema bombycis (microsporidia) deproteinated chitin spore coats and spore wall proteins. J Invertebr Pathol. 2013, pii:S0022-2011(13)00149-3. [PubMed]
 • Pan G, Xu J, Li T, Zhou Z et al. Comparative genomics of parasitic silkworm microsporidia reveal an association between genome expansion and host adaptation. BMC Genomics, 2013, 14: 186. [PubMed]
 • Dang X, Pan G, Li T, Zhou Z, et al. Characterization of a subtilisin-like protease with apical localization from microsporidian Nosema bombycis. J Invertebr Pathol, 2013, 112(2): 166-174. [PubMed]
 • Liu H, Pan G, Dang X, Li T, Zhou Z. et al. Characterization of active ribosomal RNA harboring MITEs insertion in microsporidian Nosema bombycis genome. Parasitol Res, 2013, 112(3):1011-1020. [PubMed]
 • GENG Li-Na, WU Hai-Jing, LIU Ting, TIAN Rui, LI Tian, PAN Guo-Qing, ZHOU Ze-Yang. Two-dimensional Electrophoresis Analysis of Nosema bombycis Spore Coat Proteins Prepared by Germination Method and Glas Beads Breaking Method. Science of Sericulture. 2013, 39(5): 0928-0934. [In Chinese]
 • LI Zhi-Hong, MA Zhen-Gang, LI Wan-Jun, LIU Jun, HAN Bing, LI Tian, PAN Guo-Qing, LI Chun-Feng, ZHOU Ze-Yang. Analysis and Identification of the Differentially Expressed Hemolymph Proteins of Silkworm (Bombyx mori) Infected by Nosema bombycis. Science of Sericulture. 2013, 39(5): 0921-0927. [In Chinese]
 • LUO Jie, DENG Yuan-Hong, HUANG Wei, LI Tian, YANG Qiong, YIN Mei, PAN Guo-Qing, LI Chun-Feng, ZHOU Ze-Yang. Sequence Analysis and Subcellular Localization of a Novel Nosema bombycis Gene in Saccharomyces cerevisiae Cells. Science of Sericulture. 2013, 39(2): 0302-0309. [In Chinese]
 • LI Tian, QI Xiao-Ran, TAO Mei-Lin, ZHOU Ze-Yang, et al. Comparative Genomics Analysis of Secreted Proteins from Four Microsporidia. Science of Sericulture, 2013, 39(3): Accepted. [In Chinese]
 • LI Tian, LIU Xian-Lin, HAN Bing, ZHOU Ze-Yang, et al. Predicting and Analyzing Whole-genome Secreted Proteins of Microsporidian Nosema bombycis. Science of Sericulture, 2013, 39(2): 0295-0301. [In Chinese]

2012

 • Lin L, Pan G, Li T, Zhou Z, et al. The protein import pore Tom40 in the Microsporidian Nosema bombycis. J Eukaryot Microbiol, 20012, 59(3):251-257. [PubMed]
 • Liu H, Pan G, Li T, Zhou Z, et al. Ultrastructure, chromosomal karyotype, and molecular phylogeny of a new isolate of microsporidian Vairimorpha sp. BM (Microsporidia, Nosematidae) from Bombyx mori in China. Parasitol Res, 2012, 110(1): 205-210. [PubMed]
 • Li Z, Pan G, Li T, Zeyang Zhou, et al. SWP5, A Novel Spore Wall Protein Interaction with Polar Tube in the Parasite Nosema bombycis (Microsporidia). Eukaryotic Cell, 2012, 11: 229-237. [PubMed]

2011

 • Xu J, Wang L, Tang F, Zhou Z, et al. The nuclear apparatus and chromosomal DNA of the microsporidian Nosema antheraeae. J Eukaryot Microbiol, 2011, 58(2): 178-180. [PubMed]
 • DENG Yuan-Hong, LI Neng-Zhang, LIN Li-Peng, ZHOU Ze-Yang, et al. The N-terminal Coding Sequence of Cell Division Cycle Protein of Nosema bombycis has Promoter Activity in Saccharomyces cerevisiae. Science of Sericulture, 2011, 37(4): 0688-0694. [In Chinese]

2010

 • Xiang H, Pan G, Zhang R, Zhou Z, et al. Natural selection maintains the transcribed LTR retrotransposons in Nosema bombycis. J Genet Genomics, 2010, 37: 305-314. [PubMed]
 • Xiang H, Pan G, Vossbrinck CR, Zhou Z, et al. A tandem duplication of manganese superoxide dismutase in Nosema bombycis and its evolutionary origins. J Mol Evol, 2010, 71(5-6): 401-414. [PubMed]
 • Xu J, Wang M, Zhang X, Zhou Z, et al. Identification of NbME MITE families: potential molecular markers in the microsporidia Nosema bombycis. J Invertebr Pathol, 2010, 103(1): 48-52. [PubMed]

2009

 • Li Y, Wu Z, Pan G, Zhou Z, et al. Identification of a novel spore wall protein (SWP26) from microsporidia Nosema bombycis.Int J Parasitol, 2009, 39(4): 391-398. [PubMed]
 • Wu Z, Li Y, Pan G, Zhou Z, Xiang Z. SWP25, a novel protein associated with the Nosema bombycis endospore. J Eukaryot Microbiol, 2009, 56(2):113-118. [PubMed]
 • Tian Li, Xiaoqun Dang, Guoqing Pan, Zeyang Zhou, et al. Mitochondrial Pyruvate Dehydrogenase E1 of Nosema bombycis - a Marker in Microsporidian Evolution. Current Zoology, 2009, 55: 423-429. [PDF]
 • LI Tian, PAN Guo-Qing, DANG Xiao-Qun, ZHOU Ze-Yang. cDNA Library Construction and EST Analysis of Bombyx mori Silk Gland Heavily Infected by Nosema bombycis. Science of Sericulture, 2009, 35(2): 320-327. [In Chinese]
 • Tao M, Pan G, Hu H, Zhou Z. Identification of a new serpin gene (NbSPN106) from Nosema bombycis. Wei Sheng Wu Xue Bao, 2009, 49(6): 726-32. [In Chinese]

2008

 • Wu Z, Li Y, Pan G, Zhou Z, et al. Proteomic analysis of spore wall proteins and identification of two spore wall proteins from Nosema bombycis (Microsporidia). Proteomics, 2008, 8(12):2447-2461. [PubMed]
 • Liu H, Pan G, Song S, Zhou Z, et al. Multiple rDNA units distributed on all chromosomes of Nosema bombycis. J Invertebr Pathol, 2008, 99(2):235-238. [PubMed]

2007

 • Wu Z, Li Y, Pan G, Zhou Z, et al. A complete Sec61 complex in Nosema bombycis and its comparative genomics analyses. J Eukaryot Microbiol, 2007, 54(4): 379-380. [PubMed]

2006

 • Xu J, Pan G, Fang L, Zhou Z, et al. The varying microsporidian genome: existence of long-terminal repeat retrotransposon in domesticated silkworm parasite Nosema bombycis. Int J Parasitol, 2006, 36(9): 1049-1056. [PubMed]